Groeistadia

De diverse stadia van de tulp:

Stadium I                  Bladvormende periode. Er is nog geen bloemaanleg; het groeipunt is iets ingedeukt.

Stadium II                 Begin van bloemaanleg. Het groeipunt staat nu bol.

Stadium P1               Hierbij wordt de buitenste krans van bloembladeren gevormd.

Stadium P2 / A1      De binnenste krans van bloembladeren wordt gevormd.

Stadium A2              De binnenste krans van meeldraden wordt aangelegd.

Stadium G                 De stamper wordt gevormd.

Zodra stadium G bereikt is, zit dus de gehele bloem als embryonale toestand in de bol.

Belangrijkste stadia zijn:

Stadium A2+ voor het koelen bij 9°C.

Stadium G voor het koelen bij 5°C.

Ondanks het feit dat elk jaar de resultaten van het stadium-onderzoek nogal kunnen verschillen, zijn er wel enige schattingen van de duur van het ene naar het andere stadium:

P2 tot A2+:  ± 7 dagen

A1 tot A2+:  ± 4 dagen

A1 tot G:      ± 6 dagen