Historie & heden

Karel Bolbloemen kent een rijke historie. In 1960 werd het bedrijf opgericht door Bertus en Piet Karel, onder de naam Gebr. Karel. De teelt bestond destijds voornamelijk uit aardappelen, bloemkool, diverse wintergroenten en een bescheiden areaal tulpen, irissen en gladiolen. De tulpenteelt werd echter al snel uitgebreid. In 1970 ontstond vanuit een studieclub het idee om gezamenlijk tulpen te broeien in een 2.000 m2 commune-kas. Dit plan werd verwezenlijkt in samenwerking met onder andere gebr. de Wit, G. Oud, N. van der Gullik, Nico Buysman, Andries Raven en Gebr. Karel.

In 1977 verhuisde Gebr. Karel naar de huidige locatie aan de Gouw, waar in de winter van 1978 de eerste tulpen werden getrokken. In 1988 gingen de broers elk hun weg en werd het bedrijf voortgezet door Bertus en zijn zoon Bert Karel. Zij veranderden de naam in Karel Bolbloemen B.V.

De teelt en broeierij werden uitgebreid en in 1991 werd de eerste schuur met cellen gebouwd. In 1993 kon het land van de buurman aangekocht worden en het jaar erna werd de volgende schuur gebouwd als onderdeel van de bestaande bebouwing. Inmiddels deed de containerteelt zijn intrede en kwam de waterbroei van de grond.

De combinatie van containerteelt en waterbroei heeft de directie van Karel Bolbloemen B.V. ertoe doen besluiten verder uit te breiden. Eind 2001 is deze uitbreiding gerealiseerd en stonden de eerste tulpen op water. Deze uitbreiding heeft zich, tot op de dag van vandaag, qua aantallen steeds verder uitgebreid.

Ook qua bebouwing vond uitbreiding plaats zodat er sinds geruime tijd ook tulpen op eb-en-vloed gebroeid kunnen worden. In deze kas zijn alle nieuwste technieken te zien.