Historie & heden

In 1960 is het bedrijf ontstaan door een samenwerking tussen de broers Bertus en Piet Karel, onder de naam Gebr. Karel. De teelt bestond voornamelijk uit aardappelen, bloemkool, diverse wintergroenten en een bescheiden areaal tulpen, irissen en gladiolen. De tulpenteelt werd snel uitgebreid. In 1970 ontstond vanuit een studieclub het idee om gezamenlijk tulpen te broeien in een 2.000 m2 commune-kas. Dit was een samenwerking tussen onder andere gebr. de Wit, G. Oud, N. vd Gullik, Nico Buysman en gebr. Karel. In 1977 is het bedrijf verhuisd vanuit het dorp naar de huidige locatie aan de Gouw en in de winter van 1978 werden de eerste tulpen getrokken.

In 1988 gingen de broers hun eigen weg en is het bedrijf Karel Bolbloemen B.V. ontstaan door een samenwerking met vader Bertus en zoon Bert. De teelt en broeierij werden uitgebreid en in 1991 werd de eerste schuur met cellen gebouwd. In 1993 kon het land van de buurman aangekocht worden en het jaar erna werd de volgende schuur gebouwd als onderdeel van de bestaande bebouwing. Inmiddels deed de containerteelt zijn intrede en kwam de waterbroei schoorvoetend van de grond.

De combinatie van containerteelt en waterbroei heeft Karel Bolbloemen B.V. ertoe doen besluiten om verder uit te gaan breiden. Eind 2001 is dit gerealiseerd en stonden de eerste tulpen op water. Tot op heden is het bedrijf qua aantallen steeds meer uitgebreid. En qua bebouwing breidt het ook meer uit. In 2012 is het laatste gedeelte gebouwd en kunnen we nu ook tulpen broeien op eb-en-vloed. In deze kas zijn alle nieuwste technieken te zien.