Kwekerij

De verschillende percelen waar we de bollen kweken, liggen in de Wieringermeerpolders en in Groningen. De bollen worden in oktober / november geplant. In het voorjaar worden ze geselecteerd, beregend en gekopt. In juni / juli rooien we ze, worden ze gezeefd of gespoeld, gedroogd, gesorteerd en opgeslagen in de cel.

Een filmpje over het zeven: